Nova knjiga Borisa Popovića

‘Kraj arhitekture’, nova vamp novela Borisa Popovića, objavljena je u izdanju Jesenski i Turk & Drugo more. Dizajn, prijelom i ilustracije izradio je Parabureau, a 3D ilustraciju na koricama Vladislav Knežević.

Promocija knjige bit će u četvrtak, 28. studenoga u Pločniku.