Our work / Transparency Int.

Kod dizajniranja brošura i kalendara za ovu međunarodnu nevladinu organizaciju vodili smo se idejom da je informiranje građana na prvom mjestu, pa je stoga i dizajn sveden na jednu, najviše dvije boje, i niz simbola koji predstavljaju osnovne probleme protiv kojih se bori Transparency International.