Our work / Urbis 72

Kalendar za Urbis 72 za 2011. godinu. Stolna verzija kalendara motivom korespondira sa zidnom verzijom, koja pak funkcionira kao svojevrsni elementarni arhitektonski first aid paket. Zidni kalendar sastoji se od osnovnog bloka, ravnala, skalpela i ljepila koji pozivaju na interakciju i gradnju prema nacrtima za svaki mjesec, što sugerira stvaranje, napredak te izgradnju prosperitetne 2011.