Our work / Atlantic Group

Razvoj korporativnog internetskog sajta za multinacionalnu kompaniju koja se bavi proizvodnjom, razvojem, prodajom i distribucijom robe široke potrošnje na tržištu gotovo cijele Europe.