Our work / Mapiranje grada

Katalog izložbe 14 suvremenih autora pod nazivom Mapiranje grada prati i uspješno kompilira razne aspekte i načine doživljaja grada, prelamanjem i slaganjem ukidajući jasne okvire početka i kraja kataloga.