Our work / Pula je više

, , ,

Brendiranje Pule dobilo je nagradu 2010 Rebrand 100 Global Award i zlato na ADCC Awards 2010

Brendiranje Pule stalni je živi proces koji prati i razvija kulturni, gospodarski, turistički i opće društveni puls grada. Kao spoj tradicionalnog znaka i suvremenog dizajna, žuti je plus (izveden iz križa na grbu Grada Pule) ikona pozitivnog predznaka, preko koje se aktivira i praktički primjenjuje taj spoj starog i novog.