Our work / Rovinj spring jazz

, ,

Rješenje za vizualni identitet ove manifestacije pronašli smo u kontrastu tamne nijanse plave
i svjetlozelene boje, koji smo zatim suprotstavili dekonstruiranom, razigranom rasporedu brojki i slova, a sličnu laganu odmaknutost primijenili smo i na format brošura i plakata. Plakat je osmišljen tako da se preklapanjem transformira u katalog.