Our work / Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku

Dizajn knjige o suzbijanju korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku u izdanju Instituta za kulturu i etiku.